Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiêu về việc Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu;

Căn cứ Quyết định 80/QĐ-PGDĐT ngày 21tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 – 2019;

Thực hiện Công văn số 342/PGDĐT-THCS ngày 21/5/2018 của Phòng GDĐT quận Liên Chiêu về việc tiếp tục triển khai phần mềm tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp, Công văn số 509/PGDĐT-THHC ngày 07/6/2017 của Phòng GDĐT quận Liên Chiêu về việc triển khai và bàn giao tài khoản phần mềm tuyển sinh trực tuyến;

Trường THCS Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu, đối tượng, địa bàn tuyển sinh

Tuvển 439 học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học có hộ khẩu thường trú (cùng với bố, mẹ) hoặc tạm trú (cùng với bố, mẹ) có nhà ở được địa phương xác nhận trên địa bàn các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc như sau:

Phường Hòa Minh: Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thường trú (cùng với bố, mẹ) hoặc tạm trú (cùng với bố, mẹ) có nhà ở được địa phương xác nhận:

+ Từ tổ dân phố 47 đến tổ dân phố 62 (từ tổ 108 đến tổ 137 cũ);

+ Từ tổ dân phố 67 đến tổ dân phố 94 (từ tổ 143 đến tổ 200 cũ).

Phường Hòa Khánh Bắc:

+ Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thường trú (cùng với bố, mẹ): Từ tổ dân phố 28 đến tổ dân phố 34 (từ tổ 27A,B,C,D – 28A,B –  29A,B,C,D – 30A,B,C cũ).

+ Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu tạm trú (cùng với bố, mẹ) có nhà ở được địa phương xác nhận: Từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 44 (từ 1A đến 38C cũ).

2. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng kí nhập học (theo mẫu chung của Sở Giáo dục và Đào tạo được phát hành rộng rãi tại các nhà sách; nhà trường không phát hành mẫu riêng);

b) Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản sao các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

đ) Bản photocopy Sổ hộ khẩu hoặc Giấy tạm trú (không cần công chứng, khi nộp hồ sơ cần mang theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

e) Giấy xác nhận có nhà ở do UBND phường Hòa Minh hoặc phường Hòa Khánh Bắc xác nhận (đổi với trường hợp tạm trú).

3. Điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh

a) Điều kiện:

– Có đủ hồ sơ hợp lệ

– Đúng độ tuổi quy định (theo Điều lệ trường THCS);

b) Phương thức tuyển sinh:

– Tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển.

4. Cách thức đăng ký tuyển sinh

– PHHS đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: tuyensinh.danang.edu.vn  Vào mục ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH  vào mục  ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH lớp 6 Chọn Quận Liên Chiểu  và nhập đầy đủ thông tin, sau đó kích chuột vào mục Đăng ký

– Truy cập vào hệ thống để tra cứu và đăng ký. Nếu PHHS không sử dụng được máy tính, nhà trường có Tổ công tác tuyển sinh trực tuyến (thường xuyên trực tại trường) sẽ giúp PHHS đăng ký tại trường.

– Theo lịch hẹn, PHHS mang đầy đủ hồ sơ theo quy định đến trường để nộp.

5. Tuyển sinh các lớp tiếng Nhật

– Năm học 2018 – 2019, nhà trường tiếp tục tuyển sinh 02 lớp tiếng Nhật (khoảng 80 học sinh) là ngoại ngữ 2 (Nếu số lượng đăng ký vượt số lượng tuyển sinh, nhà trường sẽ có phương thức xét tuyển riêng).

– Phụ huynh học sinh hoặc học sinh nhận Đơn đăng ký học môn tiếng Nhật tại Văn phòng nhà trường.

6. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh

a) Thời gian:

Vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và sáng ngày thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 20/7/2018.

– Buổi sáng: Từ 7g80 đến 10g30;

– Buổi chiều: Từ 14g00 đến 16g30.

b) Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Lương Thế Vinh, số 86 Đặng Huy Trứ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiêu.

Ghi chú: Để đảm bảo công tác tuyển sinh đúng đối tượng và chỉ tiêu do Phòng GD&ĐT giao, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn trong công tác thu nhận hồ sơ, đề nghị các bậc phụ huynh liên hệ văn phòng nhà trường để nhận số thứ tự hoặc giấy hẹn để nộp hồ sơ;

Mọi thông tin cần tìm hiểu, đề nghị các bậc phụ huynh liên hệ tại văn phòng nhà trường hoặc qua các số điện thoại dưới đây để được hướng dẫn thêm:

– Văn phòng: (0236) 6525.848;

– Hiệu trưởng: 0905.276.728

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào 6 năm học 2018 – 2019 của Trường THCS Lương Thế Vinh, nếu có vướng mắc, đề nghị các bậc phụ huynh liên hệ tại văn phòng nhà trường hoặc qua các số điện thoại trên đây để được hướng dẫn giải đáp./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&Đ Q. Liên Chiểu (để b/cáo);

– UBND các phường: H.Minh, H.Khánh Bắc;

– Hội đồng tuyển sinh;

– Niêm yết Bảng tin;

– Website trường;

– Lưu: VT.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Duy Quốc