Kế hoạch tổ chức dạy bơi hè 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 1155/UBND-VP ngày 07/11/2014 của UBND quận Liên Chiểu, về việc thực hiện thủ tục quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại trường THCS Lương Thế Vinh;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc qui định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngsoài giờ chính khóa;

Thực hiện Kế hoạch số 1206/KH-SGDĐT ngày 02/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hè năm 2018;

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em thế giới công nghệ số”; Trường THCS Lương Thế Vinh triển khai tổ chức dạy bơi trong hè 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi trong các nhà trường, phòng chống tai nạn đuối nước, rèn luyện và cải thiện sức khỏe cho mọi người.

– Tạo điều kiện cho người học bơi hình thành những kỹ thuật bơi một cách tự nhiên và hiệu quả.

– Là nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho những người yêu thích học bơi muốn rèn luyện các tố chất để tăng cường sức khỏe và vận dụng kỹ năng bơi vào cuộc sống.

– Xây dựng một địa chỉ tư vấn về phương pháp học và rèn luyện kỹ thuật bơi cho học sinh cũng như mọi đối tượng khác trên địa bàn quận có nhu cầu học bơi.

– Tạo dựng một địa chỉ sinh hoạt lành mạnh, sôi nổi và bổ ích; thu hút đông đảo mọi người tham gia, góp phần làm phong phú tinh thần cho mọi đối tượng.

2. Yêu cầu

Công tác quản lý, tổ chức hoạt động phải được tổ chức ngoài giờ chính khóa; đảm bảo các yêu cầu quy định chuyên môn và tổ chức hoạt động hiệu quả

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Thời gian: Dự kiến bắt đầu hoạt động từ 14/5/2018 (sau khi họp CMHS toàn trường).

2. Địa điểm: Bể bơi trường THCS Lương Thế Vinh, 86 Đặng Huy Trứ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3.Đối tượng học bơi

– Tất cả học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu và các quận lân cận (Chiều cao từ 1,20m trở lên) có đăng ký học bơi.

– Số lượng học bơi: Không vượt quá 50 người/suất bơi

4. Lịch học

– Buổi sáng:   + Suất 1: Từ 6 giờ 00 đến 7 giờ 00.

– Buổi chiều+ Suất 2: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30.

+ Suất 3: Từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30.

– Tùy thuộc vào tình hình thực tế suất bơi, giờ bơi có thể điều chỉnh cho phù hợp.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Bán phiếu học bơi theo 12 suất học/01 tháng (01 tuần x 03 buổi/1h x 04 tuần)  theo thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh.