Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1035/SGDĐT-QLCLGD 11/04/2023 Công văn, Thông báo, V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
953/SGDĐT-GDTrH 05/04/2023 Công văn, Thông báo, V/v tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
01/PA-THCSLTV 26/09/2022 Công văn, Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
1949/UBND-GDĐT 31/08/2022 Công văn, V/v thực hiện các khoản thu, chế độ chính sách, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2022-2023
2294/SGDĐT-GDTrH 31/08/2022 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023
2209/QĐ-UBND 19/08/2022 Công văn, Quyết định, Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành khung thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
1735/SGDĐT-CNTT-KT&KĐCLGD 17/06/2019 Công văn, Về việc hướng dẫn phúc khảo bải thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn
614/QĐ-SGDĐT 15/05/2019 Công văn, Quyết định, Về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020
979/SGDĐT-KHTC 10/04/2019 Công văn, Thông báo, Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020
4516/BGDĐT-GDTC 01/10/2018 Công văn, Về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
6840/UBND-KGVX 31/08/2018 Công văn, Về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017