Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1035/SGDĐT-QLCLGD 11/04/2023 Công văn, Thông báo, V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
953/SGDĐT-GDTrH 05/04/2023 Công văn, Thông báo, V/v tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
27/KH-TTHCS-LTV 14/02/2023 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức Ngày hội với chủ đề “Hào khí tháng Ba”
2045/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ 16/07/2019 Thông báo, Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh lớp10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông báo, Thông tư, Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
979/SGDĐT-KHTC 10/04/2019 Công văn, Thông báo, Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020
322/QĐ-SGDĐT 05/04/2019 Quyết định, Thông báo, Về việc công nhận Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
1239/SGDĐT-CTrTT 04/05/2018 Thông báo, Văn bản khác, Tiếp nhận học sinh nam, con nhà nghèo học giỏi
421/QĐ-SGDĐT 03/04/2018 Quyết định, Thông báo, Quy dịnh tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019
422/QĐ-SGDĐT 03/04/2018 Quyết định, Thông báo, Quy dịnh tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018-2019
547/SGDĐT-KHTC 06/03/2018 Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
21/KH-THCSLTV 10/02/2017 Kế hoạch, Thông báo, Giai đoạn 2017 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2025