Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/KH-TTHCS-LTV 14/02/2023 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tổ chức Ngày hội với chủ đề “Hào khí tháng Ba”
01/PA-THCSLTV 26/09/2022 Công văn, Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
119/KH-THCSLTV 24/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2019-2020
120/KH-THCSLTV 24/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch Tuyển sinh các lớp tiếng Nhật lớp 6, năm học 2019 - 2020
547/SGDĐT-KHTC 06/03/2018 Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
21/KH-THCSLTV 10/02/2017 Kế hoạch, Thông báo, Giai đoạn 2017 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2025