BÙI DUY QUỐC
 • BÙI DUY QUỐC
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0905276728
 • duyquoc1980@gmail.com
 • - Trình độ CM: ĐHSP môn Hóa học. - Trình độ chính trị: Trung cấp. - Trình độ ngoại ngữ; Tiếng Anh B1 (bậc 3). - Trình độ Tin học: Kỹ thuật viên.
PHẠM PHÚ QUANG
 • PHẠM PHÚ QUANG
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó BT Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
 • 0935724400
 • phuquang70@gmail.com
 • - Trình độ CM: ĐHSP môn Tiếng Anh. - Trình độ chính trị: Sơ cấp. - Trình độ Tin học: Tin học cơ bản