Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
119/KH-THCSLTV 24/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2019-2020
120/KH-THCSLTV 24/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch Tuyển sinh các lớp tiếng Nhật lớp 6, năm học 2019 - 2020
547/SGDĐT-KHTC 06/03/2018 Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019
21/KH-THCSLTV 10/02/2017 Kế hoạch, Thông báo, Giai đoạn 2017 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2025