Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/PA-THCSLTV 26/09/2022 Công văn, Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
1949/UBND-GDĐT 31/08/2022 Công văn, V/v thực hiện các khoản thu, chế độ chính sách, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2022-2023
2294/SGDĐT-GDTrH 31/08/2022 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023
2209/QĐ-UBND 19/08/2022 Công văn, Quyết định, Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành khung thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
2045/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ 16/07/2019 Thông báo, Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh lớp10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn
119/KH-THCSLTV 24/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2019-2020
120/KH-THCSLTV 24/06/2019 Kế hoạch, Kế hoạch Tuyển sinh các lớp tiếng Nhật lớp 6, năm học 2019 - 2020
2483/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định, Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn Quận Liên Chiểu
1735/SGDĐT-CNTT-KT&KĐCLGD 17/06/2019 Công văn, Về việc hướng dẫn phúc khảo bải thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn
614/QĐ-SGDĐT 15/05/2019 Công văn, Quyết định, Về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông báo, Thông tư, Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
979/SGDĐT-KHTC 10/04/2019 Công văn, Thông báo, Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020
Trang 1 / 3123»