Liên Chiểu: đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học

Liên Chiểu: đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học

Lượt xem:

Năm học mới đã bắt đầu hơn một tháng nay. Công tác nâng cao chất lượng dạy và học được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm của các trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu trong năm học 2016-2017. Bên cạnh các phương pháp sư phạm truyền thống, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy tại các trường đang mang lại những hiệu... ...