Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm 2020-2021

Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm 2020-2021

Lượt xem:

UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021 Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2020-2021, UBND quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng giáo viên năm... ...