Tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyển dụng đáp ứng chỉ tiêu Việc làm Đà Nẵng cho giáo viên tại Quận Liên Chiểu. UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 như sau:

– Bậc Trung học cơ sở: 21 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 72 chỉ tiêu.

– Bậc Mầm non: 10 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 15/05/2019 đến hết ngày 13/06/2019.

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau: