Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 11/4/2022, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1035/SGDĐT-QLCLGD về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Theo đó, Sở GDĐT thông báo việc nộp hồ đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào lớp 10 trường THPT như sau:

1. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào trường THPT công lập

a) Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển (ĐKDT) tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 12/5/2023.

– Hồ sơ đăng kí gồm:

+ Phiếu ĐKDT (theo mẫu thống nhất của Sở GDĐT).

+ Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (không quá 06 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

b) Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT

– Thời gian đăng kí: Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 11/5/2023.

– Hồ sơ đăng kí:

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (còn giá trị sử dụng) do hiệu trưởng trường có cấp học THCS (gọi tắt là trường THCS) cấp;

+ Học bạ cấp THCS (bản chính);

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

+ Phiếu ĐKDT vào lớp 10 theo mẫu của Sở GDĐT;

+ Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật của công an xã, phường nơi cư trú (đối với người học đã tốt nghiệp THCS trước năm 2023).

– Địa điểm đăng kí: Học sinh đang học lớp 9 nộp hồ sơ ĐKDT tại trường THCS đang học lớp 9; học sinh đã tốt nghiệp THCS trước năm 2023 nộp hồ sơ ĐKDT tại trường học lớp 9 trước đây hoặc tại trường THCS trên địa bàn xã, phường nơi cư trú; học viên trung tâm GDTX đã tốt nghiệp THCS nộp tại trường THCS thuộc địa bàn xã, phường nơi cư trú.

+ Học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các tỉnh, thành ngoài thành phố Đà Nẵng, với lí do chính đáng và có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại thành phố Đà Nẵng, nộp đơn đề nghị được dự tuyển tại Phòng Quản lý chất lượng giáo dục (QLCLGD), Sở GDĐT. Sau khi được Giám đốc Sở GDĐT đồng ý, cha, mẹ học sinh nộp trực tiếp hồ sơ ĐKDT tại Sở GDĐT trước ngày 19/5/2023 (Phòng QLCLGD nhận), thành phần hồ sơ như mục 1.b.

c) Tuyển sinh vào lớp Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Học sinh có nguyện vọng ĐKDT vào lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) (gọi tắt là lớp Tiếng Nhật) tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Phan Châu Trinh hoặc lớp Tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) vào Trường THPT Hòa Vang (gọi tắt là lớp Tiếng Hàn) phải nộp 01 hồ sơ ĐKDT vào lớp 10 THPT công lập và 02 phiếu ĐKDT (Mẫu 1, Mẫu 2) vào lớp Tiếng Nhật hoặc lớp Tiếng Hàn cùng lúc với hồ sơ ĐKDT vào lớp 10 THPT công lập.

2. Đăng kí tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT công lập

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng kí tuyển thẳng (ĐKTT) tại trường THCS gồm: hồ sơ ĐKDT vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và 02 phiếu ĐKTT (Mẫu 3) và hồ sơ minh chứng thể hiện học sinh thuộc diện tuyển thẳng, thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 11/5/2023.

3. Đăng kí thay đổi nguyện vọng (lớp 10 trường THPT công lập)

a) Sau khi Sở GDĐT công bố thống kê số lượng ĐKDT nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường THPT, trường THCS thông báo và hướng dẫn học sinh đăng kí thay đổi nguyện vọng (nếu học sinh có nhu cầu).

b) Từ ngày 15/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 18/5/2023, học sinh được quyền thay đổi 1 trong 2 nguyện vọng hoặc thay đổi cả 2 nguyện vọng ĐKDT bằng cách lập 02 phiếu giống nhau (Mẫu 4) và phải có ý kiến đồng ý và chữ kí xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

4. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào trường THPT tư thục

Thí sinh, cha, mẹ học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT tư thục đã được phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh theo Công văn số 986/SGDĐT-KHTC ngày 09/4/2023 của Sở GDĐT về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 tại các trường tư thục trực thuộc Sở GDĐT (đợt 1) để đăng ký.