Hội nghị Cha mẹ học sinh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; Nhằm tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ và thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2022-2023, chiều ngày 08/10/2022, Trường THCS Lương Thế Vinh phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức Hội nghị năm học 2022-2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Duy Quốc, Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong BGH, CTCĐ, BTCĐ. Thành phần dự Hội nghị gồm Trưởng ban, phó trưởng ban đại diện CMHS các lớp.

     Tại Hội nghị, Ông Ngô Lê Quảng, trưởng ban đại diện CMHS trường báo cáo tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ và thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2022-2023. Thầy Bùi Duy Quốc Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo một số kết quả năm học 2021-2022 và một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm vụ năm học 2022-2023. Giải trình ý kiến, kiến nghị của Hội nghị CMHS các lớp. Ông Ngô Lê Quảng, Trưởng ban đại diện CMHS trường báo cáo tổng hợp thu chi quỹ ban đại diện CMHS năm học 2021-2022 và thông qua dự thảo kế hoạch thu – chi quỹ ban đại diện CMHS năm học 2022-2023. Thầy Bùi Duy Quốc  báo cáo tổng hợp thu chi quỹ Khuyến học và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

   Hội nghị thảo luận rất sôi nỗi, có nhiều ý kiến và hiến kế hay cho nhà trường và Ban đại diện CMHS. Hội nghị đã thống nhất hiệp thương và đề cử các Ông, Bà có tên sau đây vào Ban đại diện CHMS năm học 2022-2023:

– Bà Nhữ Thị Thanh Chung, Ban đại diện CMHS lớp 6/7.

– Ông Nguyễn Đình An, Ban đại diện CMHS lớp 6/9.

– Ông Nguyễn Quang Hoàng, Ban đại diện CMHS lớp 7/4.

– Ông Trương Đức Hùng, Ban đại diện CMHS lớp 7/7.

– Ông Hồ Tấn Hùng, Ban đại diện CMHS lớp 8/2.

– Bà Bùi Lê Hải Giang, Ban đại diện CMHS lớp 8/6.

– Ông Phan Như Sơn, Ban đại diện CMHS lớp 9/5.

– Ông Ngô Lê Quảng, Ban đại diện CMHS lớp 9/3.

– Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Ban đại diện CMHS lớp 9/7

(Tin và bài: Bùi Duy Quốc – Hiệu trưởng)