Đại hội Chi bộ Trường THCS Lương Thế Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 05/5/2022 của BTV Đảng ủy phường Hòa Minh về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Hòa Minh nhiệm kỳ 2022-2025; Sáng ngày 21/7/2022, Chi bộ Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025.
        Đến dự có Ông Đinh Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh; Bà Phạm Thị Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Minh cùng các Ông, Bà đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Công an phường Hòa Minh và đại diện Ban Khuyến học, Ban đại diện CMHS, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn.
       Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
      Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Bùi Duy Quốc được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; Đồng chí Phạm Phú Quang bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.